Geven

Voor de dienst van 01 augustus zijn de volgende twee collecten:

1) Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Kerk

2) Zending
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL20 RABO 0301 8237 31
t.n.v. Zendingscommissie Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Zending