Geven

Voor de dienst van 28 juni zijn drie collecten:

1) Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Kerk

https://tikkie.me/pay/m1uid6guaqibs7ij19ok

2) Red een kind
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL97 RABO 0386 5411 75
t.n.v. Diaconie NGK Marknesse ovv. collecte Red een kind

https://tikkie.me/pay/hbfhuepj6klb0acobf1h

3) Stichting Gave
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL97 RABO 0386 5411 75
t.n.v. Diaconie NGK Marknesse ovv. collecte Stichting Gave

https://tikkie.me/pay/tsqnnbi14ltvr7vtsua2