Geven

Voor de dienst van 22 mei zijn de volgende drie collecten:

1) Kerk (NGK)
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Kerk (NGK)

2) Kerk (GKv)
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL50 RABO 0114 2184 98
t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. Marknesse ovv. collecte Kerk (GKv)

3) Zending(GKv)
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL69 RABO 0194 3516 02
t.n.v. Diaconie Gerf. Kerk. Vrijg. Marknesse ovv. collecte Zending(GKv)