Geven

Voor de dienst van 24 oktober zijn de volgende twee collecten:

1) Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Kerk

2) Ned. Bijbelgenootschap
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Ned. Bijbelgenootschap