Geven

Voor de dienst van 24 januari zijn twee collecten:

1) Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte Kerk

https://tikkie.me/pay/nil9hshpcc8ahpm57bm8

2) N.G. Predikantenopleiding
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0346 5323 96
t.n.v. Ned. Geref. Kerk Marknesse ovv. collecte N.G. Predikantenopleiding

https://tikkie.me/pay/467l6co0sdj8kd30lqum