Catechisatie

Binnen onze kerk wordt er onderwijs gegeven aan de jongeren.
Ouders beloven bij de doop van hun kinderen dat zij hen als eersten zullen vertellen van God en van wat de Bijbel leert. Maar ook dat ze ervoor zullen zorgen dat ze daarnaast nog door anderen onderwijs zullen krijgen: op de christelijke scholen én door middel van de kerk. Op die manier kunnen de kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met de inhoud en betekenis van het christelijk geloof.

Groepen

Er zijn 2 leeftijdsgroepen en daarnaast kan je kiezen voor belijdeniscatechese.
Namelijk 1 van 12+ en 1 van 16+.
De lessen worden gegeven van september tot Pasen. Dit gebeurt op de dinsdagavond.

Belijdeniscatechese.

Als een jongere de keuze maakt om Jezus te volgen, dan kan hij of zij tijdens een samenkomst van de gemeente zijn of haar geloof in het openbaar belijden.
Ter voorbereiding op deze stap wordt een aantal lessen belijdeniscatechese gegeven.

raam-1024x839