Club

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er 1 keer in de 3 weken club. De club vindt plaats op vrijdagavond bij ons, Willem en Bieneke van den Berg. Hiervoor hebben we gekozen om een gezellige en huiselijke sfeer te kunnen bieden. We geven club met als doel om de Here Jezus (beter) te leren kennen en vertrouwd met Hem te raken in het dagelijkse leven. Door middel van een jaarthema willen we een onderwerp verdiepen en van meerdere kanten bekijken. Voorbeelden van jaarthema’s zijn: “schatten” en “vertrouwen”. Schatten –> je bent waardevol, o wat een schatje, het evangelie is de ware Schat. Vertrouwen –> hoe groei je in vertrouwen, voorbeelden van mensen die vertrouwden op de Here zijn Abraham en David, ook in moeilijke momenten in het leven kun je de Here vertrouwen.

Om de onderwerpen te laten landen bij de jongeren gebruiken wij verschillende werkvormen, zoals gesprek, een filmpje of toneelstukje.

We beginnen de avond met het zingen van een aantal liederen gevolgd door gebed, waarna we het onderwerp behandelen. Na een pauze met wat fris en chips gaan we een spelletje doen. De avond start rond 19:30 uur en eindigt meestal rond 21:00 uur.

Als je zin hebt om een keer te komen kijken, ben je van harte welkom. Neem dan voor de tijd even contact met ons op via: ngkmarknesse@gmail.com of tel: 0527-240010

Blijf hier op de hoogte van ons laatste nieuws: