Feestelijke kerkdienst 14 mei

Op 14 mei hopen we een feestelijke kerkdienst te houden. Landelijk is deze zondag bepaald als speciale dag om de samenvoeging van de landelijke kerkgenootschappen te vieren. De kerkenraad meent dat we dan tegelijk ook speciaal aandacht kunnen schenken aan onze eigen samenvoeging.

Daarom worden voor de dienst alle gemeenteleden door middel van een flyer speciaal uitgenodigd. Ook de omwonenden van kerk ontvangen deze flyer.

Omdat we deze feestelijke dienst niet alleen in eigen kring willen vieren zijn ook de andere kerken in Marknesse (PKN, RK parochie,en Geref. Gemeente) uitgenodigd, evenals de zusterkerken in Emmeloord (GKv, NGK en CGK) en Vollenhove (GKv). Verder zijn uitgenodigd het bestuur van Dorpsbelang in Marknesse, het college van B&W Noordoostpolder, de Commissie Steunbehoevende Kerken (NGK), een lid van de regiegroep samenwerking en adviseur van de kerkenraad, en een oud-predikant van de NGK Marknesse.

De dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Van Baardewijk. Na de dienst is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.