Gebouw

Het kerkgebouw “Het Anker” van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Marknesse staat op de hoek van de Oudeweg en de Hoogzijde. In het dorp staat het ook wel bekend als het kerkje bij Weevers. De gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Marknesse is één van de kleine kerken in het dorp.

Het gebouw is ontworpen door de groninger architect Ir. P. Van Loo, en is gebouwd in 1954. De kerkzaal heeft een capaciteit van ca. 100 zitplaatsen en is gemeubileerd met stoelen, waardoor meerdere indelingen mogelijk zijn. Hierdoor is de ruimte voor diverse doeleinden bruikbaar

De kerkzaal is vrijwel ongewijzigd gebleven. Wel is de oorspronkelijke elektrische verwarming in 1996 vervangen door centrale verwarming, waarbij de roosters van de voetverwarming zijn gehandhaafd, en voorzien van een warmwaterleiding.

Oorspronkelijk bevatte het gebouw naast de kerkzaal alleen een consistoriekamer en algemene ruimten als keuken, berging en toilet. In 1998 is het bijgebouw vergroot waardoor een extra vergaderzaal ontstond, een grotere keuken, garderoberuimte en een extra berging.

Het Orgel

In de kerkzaal op een galerij, staat een pneumatisch éénklaviers kerkorgel met zelfstandig pedaal met 1 stem. Het klavier bevat 7 stemmen.

Het orgel is oorspronkelijk gebouwd door de fa. de Olde uit Enschede voor de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Emmeloord. Toen deze kerk in 1967 een nieuw orgel aanschafte is het orgel door de fa. Verschueren uit Heijthuizen verplaatst naar Marknesse, en uitgebreid met de subbas.
In 1997 is het orgel door orgelbouwer M. Oranje uit Kampen grondig onderhanden genomen. Daarbij is de dispositie iets gewijzigd, zijn diverse kleine gebreken opgeheven, is de windvoorziening vernieuwd en is het orgel opnieuw geïntoneerd.