Naamgeving ‘Het Anker’

Het Anker

Tot 1998 had ons gebouw geen naam. De kerk kreeg toen een nieuw bijgebouw en de kerkenraad deed een oproep aan de gemeente om een naam te bedenken voor de kerk. Er kwamen eerst 10 namen binnen die werden bekend gemaakt. Later volgde nog een aanmelding van een zuster.

Deze naam heeft de voorkeur gekregen van de gemeente en de kerkenraad. Vanaf toen was de naam: Het Anker.

Het anker is in de Bijbel het teken van de hoop. “Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel” (Hebreeën 6:19). “Het geloof legt de grondslag van alles waar we op hopen” (Hebreeën 11:1). Het anker is dus een teken van de zekerheid van ons geloof. Het past ook goed bij land uit de zeebodem.