Diaconie

Diaconaat gaat om dienen, delen en doen in navolging van Jezus. Hij is voor ons de bron en het voorbeeld. Door ons diaconale handelen zijn we herkenbaar als Zijn volgelingen en eren we God.

Taken van de diaconie zijn o.a.:
– afleggen van bezoeken bij gemeenteleden
– voorbereiden van de avondmaalsviering
– overleg met De Rank en de Hoeksteen over afstemming collectes bij acute noden
– organiseren van activiteiten voor senioren, zoals jaarlijks bus- of bootreis en senioren kerstmiddag
– gemeente stimuleren om dienstbaar te zijn
– bepalen van collectedoelen en geld daarvoor inzamelen

Red een Kind
Vanuit onze visie om Jezus liefde te delen, doen we dit ook naar 2 gezinnen via Red een Kind. Red een Kind is een relatief kleine organisatie met grote ambities: zoveel mogelijk kinderen uit armoede laten groeien. Hoe ze dit doen? Ze helpen een heel dorp waardoor een samenleving duurzaam verandert en het geeft kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Zo helpen ze kinderen op de plek waar ze het beste kunnen opgroeien: thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving. Via RedeenKind.nl kom je meer te weten over het levensveranderende werk wat ze doen. Hieronder meer over de gezinnen die wij ondersteunen.

Gezin Bashyirahamwe                                                                                                                                                    Vanaf november 2018 sponsoren we het gezin Bashyirahamwe (vader, moeder, 3 dochters, 4 zonen). Zij wonen in Rwanda onder armoedige omstandigheden. De oudste 2 kinderen zijn uitgevallen op school. Moeder heeft medische zorg nodig voor haar been wat ze niet kan betalen. De kinderen hebben een achterstand in groei en leervermogen vanwege tekort aan voedsel.                                                                                                                                          Door het programma zal moeder deelnemen aan een zelfhulpgroep om inkomsten te generen. De kinderen zullen via een kindgroep vaardigheden leren.

Gezin Hamisi
Sinds 2016 sponsoren we het gezin Hamisi uit Burundi (een klein land tussen Rwanda, Congo en Tanzania). Het gezin bestaat uit vader, moeder, 3 zonen en een dochter. Ook zij leven in armoedige omstandigheden en toegang tot medische zorg en onderwijs is zeer beperkt. Omdat er geen schoon drinkwater is, zijn de kinderen vaak ziek en maken ze hoge medische kosten.
Enige bron van inkomsten is het verbouwen van zoete aardappel. Dit verloopt moeizaam op onvruchtbare grond. Vader Gerard bouwt spaargeld op via de zelfhulpgroep zodat hij voor bemesting kan zorgen en zaden kan kopen.

Helpt u deze gezinnen ondersteunen?
Maak uw gift over aan de diaconie o.v.v. Red een Kind. Hartelijk dank!

In de laatste jaren is de steun van Red een Kind zich meer gaan richten op gemeenschappen/ dorpen waar kinderen in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden. Kinderen blijven hierdoor in hun eigen familie en omgeving, waar ze uiteindelijk het beste af zijn. De steun voor kinderen in tehuizen neemt hierdoor af. Maar het idee is dat als je hele dorpen steunt, er minder kinderen naar een kindertehuis hoeven. De warmte van je eigen familie kan niet op tegen een kindertehuis!