Kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen met 89 aangesloten kerken en ruim 33.000 kerkleden een van de kleinere kerkverbanden in Nederland. Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken. Als Nederlands Gereformeerde Kerken staan we in de traditie van de Reformatie: we aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging.

Meer informatie kun je vinden op de site van de NGK