Samenwerking

We werken samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk “De Rank”en de Christelijk Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” in Emmeloord. De kerkenraden overleggen met elkaar en er is een gezamenlijk kerkblad “Kerkpost”.
We organiseren gezamenlijk het seniorenkerstfeest en de seniorenreis.

Er zijn samensprekingen met de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Marknesse. We leren elkaar beter kennen door gezamenlijke activiteiten zoals kinderkerstfeest, Bijbelstudie en een gezellige avond.

We zijn actief betrokken bij het Kerkenoverleg in Marknesse. Hieraan nemen de Protestantse Gemeente, Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, Rooms katholieke Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk deel. O.a. de wekelijkse vieringen in het verzorgingshuis “de Markehof” in Marknesse en de Wereldgebedsdag worden gezamenlijk geregeld.